BridgePhone configuratie vereenvoudigd

 

Met de nieuwe versie 1.6.1 kunt u nu PCBridgePhone eenvoudig voor het gewenste scoreprogramma configureren en installeren. Direct na het downloaden kunt u d.m.v. het klikken op een paar knoppen in de configurator, PCBridgePhone zodanig instellen dat samenwerking met het door u gebruikte scorerekenprogramma goed verloopt.

 

PCBridgePhone ondersteunt tevens het Franstalige scoreprogramma TournoiA.  

 

configurationWindowAnnotated.png

 

PCBridgePhone dient  meerdere doelen: Zo kan men PCBridgePhone

1) vanuit een scoreprogramma zoals bijv.. RuderSyv, PairsScorer of TournoiA , opstarten,

2) handmatig opstarten voor samenwerking met een scoreprogramma zoals het NBB scoreprogramma, of

3) zelfstandig opstarten om de verbinding tussen PCBridgePhone en een  Android snel te testen.

 

Sommige programma’s zoals  RuderSyv en TournoiA gebruiken een Access 2000-Databank. Andere gebruiken de oude Access 95-Databank (uit de vorige eeuw).

 

Alle scoreprogramma's bieden de mogelijkheid om de namen van spelers in te voeren, maar de overdracht van die namen naar PCBridgePhone is veelal verschillend, De juiste configuratie van die overdracht is dus van belang voor een goede functionering.

 

Met de configurator kan men op met een druk op de knop de standaardinstelling van een bepaald scoreprogramma te weeg brengen, maar ook specifieke instellingen kunnen gemakkelijk via het configuratiescherm bepaald worden.

 

Er zijn knoppen voor:

- het type scoreprogramma

- het type Access-Database

- de gebruikte taal

- het  adres van de interfacedatabank

- het  adres van  de ledentabel

- het os

enz. .

 

Hoofdzaak is dat men nu PCBridgePhone eenvoudig kan uittesten en installeren.

 

Als blijkt dat een andere interface van  een scoreprogramma met PCBridgePhone gewenst is, laat het ons weten. We onderzoeken graag of we zo’n verbinding kunnen aanbieden..