BridgePhone CoWorker

BridgePhone presenteert de CoWorker. De CoWorker is een klein programmatje dat opgeroepen wordt voordat het PCBridgePhone programma wordt aangeroepen. Het heeft als doel meerdere score input programma's tegelijkertijd te laten lopen, zodat zowel BridgePhone, Bridgemate, BridgeTab etc. allemaal gelijktijdig in de bridgezaal gebruikt kunnen worden. Op deze wijze kan een bridgeclub een ander bridge score input programma inzetten terwijl het oude nog in gebruik blijft, tot dat een definitieve keuze gemaakt wordt op basis van de ervaring die is opgedaan door de spelers.

Sommige score programma's ondersteunen slechts één score input programma. Geen nood, De BridgePhone Coworker doet zich voor als een ander score input programma en roept gelijktijdig PCBridgePhone en het oude score input programma aan. Op deze wijze heeft de club maximale flexibiliteit totdat het score programma vernieuwd is om ook de BridgePhone CoWorker direct aan te roepen.